Inschrijven voor een Jungle Activiteit

De ouder/voogd schrijft steeds in voor een volledige kampweek of lessenreeks. Inschrijven kan online (jungleskills.be) voor één of meerdere kampen of lessenreeks(en). Vanaf de betaling is goedgekeurd is de inschrijving definitief.

Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, verzekering.
Jungle kampen: Opvang is inbegrepen in de prijs. Een lunchpakket en tussendoortjes (fruit en koekje) wordt door de deelnemer zelf meegebracht.

Voor een aangepast betalingsplan kan je contact opnemen met info@jungleskills.be

Annulatie van een activiteit

Aanvraag van een annulatie:
De ouder/voogd dient de aanvraag tot annulatie steeds actief door te geven aan Jungle Skills vzw ter registratie. Een annulatie doorgeven kan via mail (info@jungleskills.be). De ouder/voogd ontvangt een bevestiging van annulatie per mail. Jungle Skills kan de vrijgekomen plaats aanbieden aan een andere (reserve)deelnemer.

Een betaalde activiteit en meer dan 3 weken voor start van de activiteit:

4.2.1.het inschrijvingsgeld wordt als credits toegevoegd aan uw persoonlijke account bij Jungle Skills.

4.2.2.het inschrijvingsgeld kan op aanvraag worden terugbetaald waarbij een standaard annulatie- en transactiekost van €25 wordt ingehouden op het betaalde inschrijvingsbedrag.

Een betaalde activiteit en minder dan 3 weken voor de start van de activiteit kan niet meer worden geannuleerd

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een Jungle Kamp wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u credits voor een volgende activiteit t.w.v. 20 euro/ziektedag..

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende lessen voor Mini Jungle of Sport Jungle lessenreeks wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u credits t.w.v. 6,5 euro/ziektedag.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende lessen voor Aqua Skills lessenreeks wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u credits t.w.v. 15 euro/ziektedag.

Bij uitzonderlijke omstandigheden en bij overmacht behoudt de organisatie het recht om de annulatievoorwaarden aan te passen.

Door overmacht (bv. pandemie), in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden of wijzigen van locatie of uur. Jungle Skills vzw houdt zich eraan de ouder/voogd tijdig in te lichten. Jungle Skills vzw tracht steeds een waardig alternatief aan te bieden.

De ouder/voogd kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken  door een mail te sturen naar info@jungleskills.be. Op regelmatige tijdstippen zal Jungle Skills de ouder/voogd via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken. Jungle Skills vzw garandeert de ouder/voogd/deelnemer om met de gekregen feedback aan de slag te gaan

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Junge Skills vzw. Jungle Skills vzw gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ouders die sneller de gegevens willen laten verwijderen kunnen dat door een simpel mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

Jungle Skills neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via e-mail te communiceren naar info@jungleskills.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Jungle Skills kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Het bestuur van Jungle Skills kan nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk- en of materiële schade.

Door de betaling uit te voeren voor de Jungle Skills activiteiten bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.

Website

De Jungle Skills website werd ontwikkeld in opdracht van en is eigendom van VZW Jungle Skills, Ter Laakt 8, 9070 Heusden, met ondernemingsnummer  072 693 49 25.

Het gebruik van deze website met domeinnaam www.jungleskills.be impliceert de aanvaarding en naleving van de gebruiksvoorwaarden door de bezoeker. Het enkele gebruik van de website kan op geen enkele wijze een juridische overeenkomst tot stand brengen. Jungle Skills behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De bezoeker wordt geacht de gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik te raadplegen.

1. Copyright

Alle inhoud en vormgeving van deze website zijn eigendom van de VZW JUNGLE SKILLS, Ter Laakt 8, Heusden, met ondernemingsnummer 072 693 49 25. Deze mogen in geen geval door derden worden gebruikt zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jungle Skills. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten zal strafrechtelijk worden vervolgd.

2. Inhoud

Jungle Skills spant zich in om correcte informatie aan derden te verstrekken en levert hiervoor de nodige inspanningen. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op deze website te allen tijde juist, actueel of volledig is of van toepassing op uw persoonlijke situatie. De inhoud van deze website is een momentopname en is altijd van algemene aard. Mocht u een fout of onvolledigheid op de website constateren, dan kunt u dit melden via info@jungleskills.be Jungle Skills behoudt zich het recht voor om informatie op haar website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen

3. Derden

Jungle Skills is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruik of misbruik van, of verwijzing naar de website door derden, bijvoorbeeld als gevolg van malware, hacking, fraude, verspreiding van virussen, door derden verstrekte onjuiste informatie, etc.


4. Klachten

De rechtbanken van eerste aanleg in Gent zijn exclusief bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website.

Als u vragen heeft over ons algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

Jungle Skills,Ter Laakt, Heusden
info@jungleskills.be

0497/ 762 614

Dank u voor het vertrouwen dat u stelt in Jungle Skills!